organisatie en taakinvulling

"1 september 2022 startten we de labowerking. Er zijn 4 leeftijdsgroepen: labo jongste kleuters, labo oudste kleuters, labo onderbouw en labo bovenbouw met telkens maximum 22 kinderen.
Momenteel ontfermen zich 3 kleuterjuffen over de kleuterlabo’s. In elk labo van de lagere school werken telkens 3 leerkrachten samen om alles in goede banen te leiden. Zij geven instructies, coachen en begeleiden de kinderen.
De nauwe samenwerking tussen de leerkrachten zorgt voor de nodige extra energieboost bij het plannen en uitvoeren van de taken. De gedeelde verantwoordelijkheid, de expertise en de kerntalenten brengen rust en versterken het welbevinden en onze betrokkenheid: je voelt je gesteund! Leerkrachten geven aan meer tijd te kunnen spenderen aan de basiszorg, waardoor die optimaal wordt ingevuld. De zorgcoördinator krijgt op haar beurt meer ruimte voor focus op verhoogde zorg. De projectcoördinator fungeert als spreekwoordelijke lijm tussen school, ouders, personeelsleden en directeur. Zij bewaakt de invulling van onze gedragen visie.
Uit de eerste evaluaties van onze nieuwe werking blijkt dat de kinderen de leerstof beheersen, met als grote voordeel natuurlijk dat ze deze verworven hebben op een veel leukere en meer doeltreffende manier. Zelf plannen en onderling samenwerken binnen een labo zorgt voor meer interacties en de uitbouw van de sociale vaardigheden. De kinderen leren op een fijne manier van én met elkaar. De vele lachende gezichten bij kinderen, ouders en personeelsleden zijn het bewijs dat deze manier van werken écht werkt. Leerplezier rendeert!”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.