aanpassing infrastructuur

“Een nieuwe visie met bijhorende organisatievormen kan niet zonder aanpassing van infrastructuur. Tijdens de eerste weken van de grote vakantie startten onze leerkrachten met de herindeling van de verschillende lokalen. De ruimtes werden prikkelarm gemaakt, kasten met leerboeken en -materialen werden verzameld in één ruimte. Al het materiaal werd vervolgens samengebracht en gearchiveerd. Op deze manier creëerden zowel labo onderbouw als labo bovenbouw één gezamenlijke stilteruimte en per labo afzonderlijke werk- en instructieruimtes. De vernieuwde opstelling liet ons toe om proefondervindelijk met het project te starten in september.
Na overleg met de algemeen directeur van de scholengroep Huis 11, Kaat Vandensavel, werden financiële middelen vrijgemaakt om het gebouw aan te passen aan de noden van de schoolorganisatie. Daarnaast konden we beroep doen op de architect van Huis 11. Via onderlinge overlegmomenten tussen team Lab’Oh en de architect kwamen we tot een verbouwingsplan voor de onderbouw. Een externe aannemer zal tijdens de komende paasvakantie de werken aanvatten. De afronding is voorzien tegen begin volgend schooljaar. In een volgende fase worden ook de kleuterafdeling en de bovenbouw aangepakt.
Voor de aankleding van de verschillende lokalen doen we beroep op eigen middelen. Tijdens deze fase houden we ook rekening met de ideeën van de leerlingen en ouders. Vernieuwing doet deugd!”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.