evaluatie van het afgelopen jaar

“Met Lab’Oh hebben we een geweldige stap richting innoverend onderwijs gezet. We richtten ons het afgelopen proefjaar volledig op het creëren van een stimulerende omgeving waarin kinderen hun eigen potentieel kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Door de pijlers kracht, verbinding en verbeelding als leidraad in te zetten, brachten we een verschuiving teweeg in de manier waarop onze leerlingen het leerproces ervaren. Het resultaat? Een sprankelende passie en motivatie voor leren en een ongekend leerplezier!
Onze leerkrachten fungeerden daarbij als facilitators, mentoren en gidsen. Wij zijn er ons van bewust dat deze innoverende onderwijsvorm voortdurend aanpassen en experimenteren vereist, maar we zien er ondertussen ook de ongelooflijke meerwaarde van in. Het feit dat we dit als één team samen met onze leerlingen, hun ouders en experten hebben kunnen verwezenlijken, geeft ons energie voor de komende schooljaren! We gaan ons verder verdiepen in het uittekenen van doelenkaders, het in kaart brengen van talentontwikkeling, het opzetten van een portfolio en het implementeren van KUNST binnen alle vakken.
DROMEN MET ONZE OGEN OPEN WORDT STEEDS CONCRETER!”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.