ouderwerking

“We kozen heel vastberaden voor verbinding als belangrijke pijler binnen onze visie. Willen we ergens impact op hebben, dan is verbinding maken een eerste stap: it takes a village to raise a child.
Verbinding verwijst voor ons in de eerste plaats naar de connecties tussen het schoolteam, onze kinderen, hun ouders en externen. Een opstart van een hernieuwde ouderwerking kon dan ook niet uitblijven.
Via een hulpcheque zochten en vonden we enkele bereidwillige ouders voor dit platform en tevens een hoop vrijwilligers voor tal van andere schoolse activiteiten. Het platform werd uitgebreid met klasouders die de voorbije jaren reeds deel uitmaakten van onze werking. Zij zorgen ervoor dat alle ouders van een stamgroep in verbinding staan via Whatsapp en vangen de eerste vragen, bekommernissen,… op als beheerder van de groep. Belangrijke items worden teruggekoppeld naar het platform en/of leerkrachtenteam. Het zijn de ambassadeurs en ambassadrices van onze gedragen visie.
Na een eerste vergadering werd beslist dat onze ouderwerking zou werken onder de naam Ech’Oh. Ondertussen is Ech’Oh voor onze school van onschatbare waarde. Het versterkt de band tussen ouders, school en leerlingen en draagt bij aan een positieve en ondersteunende leeromgeving. Zoals de Japanse auteur Ryunosuke Satoro al zei: ALLEEN ZIJN WE EEN DRUPPEL. SAMEN ZIJN WE EEN OCEAAN.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.