Van klassikale organisatie naar labo-organisatie in tekst:

VAN

NAAR

jaarklas met leeftijdsgenoten

leerkracht is eigenaar van het leerproces

mijn klas - alle verantwoordelijkheid

de leerkracht staat alleen voor een klas

professioneel isolement

klaslokaal

leeromgeving ingericht op klassikale kennisoverdracht

klasplanning

vakkenrooster

cognitieve vakken

ict als middel om te oefenen

het runnen van de organisatie

ouderparticipatie

school

het labo als basiseenheid met gemengde leeftijdsgroepen

de leerling is (mede)-eigenaar van het leerproces

onze kinderen - gedeelde verantwoordelijkheid

de leerkracht is een teamspeler

professionele interactie op de werkvloer

functionele werkruimtes

leeromgeving ingericht op gedifferentieerd leren

laboplanning

weekplanning

brede ontwikkeling

ict als veelzijdige bron van leren

onderwijskundig en veranderkundig leiderschap

partnerschap

integraal leerlingcentrum

Van klassikale organisatie naar labo-organisatie in beeld: